Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

RekaFlavour

Blackberry

Blackberry

Thưởng thức vị ngọt của rừng trong hương vị Blackberry của chúng tôi, phản ánh hoàn hảo vị ngọt, hơi chua và mọng nước của những quả mọng đen này.

  • Hồ sơ hương vị độc đáo cho sản phẩm của bạn
  • Tính nhất quán cao và nồng độ cân bằng tỉ mỉ
  • Một sản phẩm của một nhà cung cấp cao cấp và đáng tin cậy
  • Chúng tôi ưu tiên cung cấp chất lượng cao nhất để đáp ứng nhu cầu của bạn
Xem toàn bộ chi tiết