Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

RekaFlavour

việt quất

việt quất

Đắm mình trong vị ngọt mùa hè của hương vị Blueberry của chúng tôi, phản ánh hoàn hảo hương vị mọng nước, hơi chua và thơm của quả việt quất chín.

  • Hồ sơ hương vị độc đáo cho sản phẩm của bạn
  • Tính nhất quán cao và nồng độ cân bằng tỉ mỉ
  • Một sản phẩm của một nhà cung cấp cao cấp và đáng tin cậy
  • Chúng tôi ưu tiên cung cấp chất lượng cao nhất để đáp ứng nhu cầu của bạn
Xem toàn bộ chi tiết